Jongkong emas pelanggan yang disimpan di dalam bilik kebal HelloGold oleh penyimpan rasmi kami, BullionStar International, di Singapura. BullionStar diinsuranskan oleh penaja jamin terkemuka, Chubb International. Kesemua logam berharga BullionStar yang disimpan di dalam bilik kebal diinsuranskan pada nilai gantian penuh.